2... 3... ל-צאת!

״הם לא כולם מגוייסים?״ היא שאלה״, ״יש בכלל טעם לנסות?, אולי זה בכלל לא מתאים עכשיו?״ היא שוב נסוגה.
כי מצד אחד היא רוצה, והבדידות קשה לה, והרצון לבנות ולעשות קורא לה. אבל מצד שני, מה קשורה עכשיו שיחת ״אז מה אתה עושה בחיים״? ומה פתאום להזמין הפוך כשבאשקלון עדיין יורים...
ואנחנו שומעים את ההתלבטות הזאת שוב ושוב. 
ודווקא בגלל זה אנחנו יודעים, כמה הכמיהה לקשר מתחזקת דווקא בתקופה הזאת, כמה יותר קשה לבד, כמה יש רצון לחיבורים, כמה יש רצון להמשיך ולבנות ולהבנות. את העם הזה. בארץ הטובה הזאת.
וזה מדהים איך דווקא החיפוש הזוגי יכול לענות על כל כאבי הבטן.
איך הוא נותן תקווה, איך הוא מחבר, איך הוא מוציא ומפגיש ומניע. 
ואיך הוא ממלא במשמעות. משמעות של בניין של אומה. משמעות של בניין של ביחד. משמעות של בניין של אהבה.
וכמה אנחנו זקוקים לכל אלה דווקא בימים האלה.