המלצות רבנים


הרב ח"כ חיים דרוקמן

כ"ב בתמוז תש"ס

המלצה

באתי להמליץ על המפעל החשוב ״בנה קינך״ בהנהלת ר׳ אהרון משען־מונטיפיורי ‏ומשפחתו, הפועל בהתמדה רבה כבר טו״ב שנים. 

מתוך היכרותי את המשפחה ואת פועלה ‏הנני סמוך ובטוח כי כל מעשיהם לשם שמים, ומתוך מגמה קדושה לסייע בהקמת בתים ‏טובים ונאמנים בישראל.

בברכת התורה והארץ,


חיים דרוקמן

-----------------------------

הרב משה צוריאל

ח' בתמוז תשע"ג (16.6.13)

אישור

זה לאשר כי הנני מכיר מקרוב את מר אהרן משען מונטיפיורי, מנהל משרד לשידוכים "בנה קינך". 

הוא ‏והצוות שלו עוסקים במלאכת קודש זה כבר קרוב לשלושים שנה ובהצלחה גדולה ב״ה. הייעוץ והעזרה ‏שהם נותנים לבנים ובנות מועילים מאד.‏

מאגר מידע שברשות המשרד הוא מסועף ומקיף ביותר. מומלץ מאד לכל הבא למלא מצוות התורה לבנות ‏בית נאמן בישראל, להשתמש בסיוע המוגש ע״י משרד "בנה קנך".‏

וכן אני מברך אותו על הפרויקט הבינלאומי שהוא עומד בראשו בשם "בנה קינך" לצמצם היקפי ‏ההתבוללות בעמים בחו״ל. יברכהו הי בהצלחה.‏

באתי על החתום,‏


משה צוריאל

(מלפנים משגיח רוחני בישיבת ההסדר שעלבים)

-----------------------------

הרב יובל שרלו

תמוז תשנ"ו


אני מאשר שאני מכיר את חי מישיבת הר עציון.

‏חי נרחם למלאכת הקודש של סיוע לאנשים להגיע לחופתם ולהקים בית נאמן בישראל. המציאות היא שחסרות מסגרות שבחורים ובחורות דתיים יכולים להיפגש בהן וכל פעולה המסייעת בהקמת בית הרי היא הליכה בדרכיו של הקב"ה.‏

שמחתי לשמוע שהוקם סניף חדש בתל אביב לאחר 13 שנות פעילות בירושלים ואני מברך את הסניף שיגדל ויצליח, ויבנה ‏חורבות נוספות מחורבות ירושלים. זהו אחד המסלולים המומלצים להקמת בית בישראל.‏

בברכה,


יובל שרלו

-----------------------------

הרב אורי שרקי

ט' באלול תשנ"ו


ברוכים יהיו העוסקים במצווה, פעילי "בנה קינך" שבזכותם רבים מבני ומבנות ישראל זכו ויזכו להקים בית נאמן לה' ולתורתו. 

כפל ברכות לרגל פתיחת הסניף חדש בתל אביב. 

זכות המצווה תעמוד להם ולזרכם עד עולם. וראוי ונכון לכל הזקוק לעזר במציאת הזיווג לפנות אליהם.

בברכת שנה טובה,


אורי שרקי

-----------------------------

הרב יהודה סרבניק

אדר תשס"ז


לכל מאן דבעי!

הנני ממליץ על אהרן וחי ממנהלי הארגון החשוב "בנה קינך" העוסק ‏כל היום במצווה החשובה, ״לא תוהו בראה לשבת יצרה.״ 

וכפי ‏שהכרתי אותם מקרוב ממש בתור תלמידיי שנים רבות, יכול אני לומר ‏שהם אנשים ישרים ויראי-שמיים העושים מלאכתם באמונה ולשם ‏שמיים, לעזור להקים בתים יהודים על בסיס התורה הקדושה.‏

הנני מברך אותם שיזכו לסייעתא דשמיא לסייע לאחרים למלא את ‏רצונו יתברך ביישוב העולם.‏

באעה"ח,


הרב יהודה סרבניק

ר״מ ב״מכון לב״