כח הדיבור


כח הדיבור  

שילה כץ , מנהל היחידה ללימודי חוץ גבעת ושינגטון , יועץ נישואין וזוגיות

לפני כמה שבתות (פרשת חקת) קראנו אודות אירוע מכונן בחיי העם ובעיקר בחיי משה מנהיג העם.

עם ישראל מתלונן בפני משה שאין מים, הקב"ה מצווה את משה לקחת את המטה, להקהיל את העם ולדבר אל הסלע שיוציא לעם ישראל מים.

משה לוקח את המטה, מקהיל את העם, מדבר קשות אל העם ואז מכה בסלע פעמיים ויוצאים מים.

הקב"ה כועס ואומר : "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את העם הזה אל הארץ אשר נתתי להם".

ומיד עולה השאלה : מדוע לדבר אל הסלע נחשב קידוש ה' ואילו הכאה נחשבת כחילול ה' ?

הרי אם היה ניתן שנראה בעינינו מישהו המוציא ממים מסלע בדיבור או מוציא מים מסלע בהכאה האם נרגיש איזשהוא שוני בנס העצום  ?

מה מקדש שם שמיים יותר בדיבור לסלע לעומת הכאה בסלע ?

ידועים המדרשים העומדים על הנקודה הנ"ל ואומרים ששיטת ההנהגה של המדבר אשר הייתה במהותה ניסית ואשר כללה ניסים יומיומיים ( מן , באר, ענני כבוד , לבוש)  כבר פחות רלוונטית לדור הנכנסים לארץ.  לקראת הכניסה לארץ שיטה זו צריכה להיפסק ותחתיה צריכה לבוא שיטה של הנהגה ארצית יותר הכוללת דיבור, דו שיח, שכנוע.

ואני רוצה להוסיף:

בציווי הראשוני של הקב"ה למשה נאמר: "קח את המטה והקהלת את העם ודיברתם אל הסלע ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם"

בפעולה עצמה נאמר : "וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם"

ההבדל בין שני המקרים הוא  :

בדיבור אל הסלע או בדיבור אל כל אדם אחר ניתנת לעומד מולך האפשרות להוציא "את מימיו"- להוציא את מה ששלו - המיוחד רק לו . ע"י דו שיח, הסבר, שכנוע ניתן להפיק מהאחר את מימיו שלו את הייחודיות שלו , את מה שהוא ורק הוא יכול לתת .

לעומת כן, ע"י מכה תוכל להוציא מהאדם שמולך את מה שאתה רוצה שיוציא, אבל זה לא יהיה שלו .

בזוגיות וגם בהורות - ניתן לקבל את מה שאתה מבקש בדרכים רבות ושונות. אין כמו לזכות ולקבל מהאהובים לך את בקשתך בדרך של דיבור ושיחה שאז הם יתנו מעצמם, הם יתנו את עצמם, את כל כולם.

כח הדיבור הוא הכח שבו ניחן ונבדל האדם הראשון מכל חיות הארץ. "נפש חיה"  = רוח ממללא .

אנו כבני זוג וכהורים חייבים להשתמש בכוח זה של דיבור על מנת לייצר שותפות אמיתית ואווירת הבנה, קבלה ונתינה בין בני הזוג, בין כל בני המשפחה ומשם גם לכל בני החברה ומתוך שיח זה כל אחד ואחת יגלה את כוחותיו הפנימיים.


הכותב הינו בעל קליניקת "מיזוג" - זוגיות . העצמה . התחדשות .

מעביר הרצאות וסדנאות, לזוגות, רווקים ורווקות .

לתגובות : 054-7002069 / meezoog1@gmail.com