שמו, מקומו ומעשיו

מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך

שילה כץ , מנכ"ל היחידה ללימודי חוץ בגבעת ושינגטון, יועץ נישואין וזוגיות
המשנה במסכת פאה פרק ז משנה א' אומרת:

"כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו, ושכחו - אינו שכחה. במה דברים אמורים? בשמו ובמעשיו ובמקומו.

בשמו: שהיה שפכוני או ביישני.  במעשיו: שהוא עושה הרבה.   במקומו: שהוא עומד בצד הגת או בצד הפרצה.  ושאר כל הזיתים: שנים - שכחה, ושלושה - אינן שכחה."

המשנה קובעת מהי שכחה שבשלה צריך לתת את אשר נשכח לעניים ומעדכנת שיש שלושה קריטריונים להגדרת העץ המיוחד כ"בלתי שכיח".

שמו, מעשיו ומקומו.

הקריטריונים הראשון והאחרון הינם קריטריונים "חיצוניים" שלא העץ עצמו גרם להם. אחרים פעלו וקבעו את ייחודו (שם מיוחד שאחרים נתנו לו או מקומו המיוחד שאחרים שתלו אותו שם)

הקריטריון האמצעי של מעשיו הוא אובייקטיבי לעץ עצמו. המעשים - היבול , השפע , המיוחדות של העץ המסויים הזה גרם לכך שהוא עץ שאין לו שכחה. (בהמשך הפרק במסכת פאה מוסבר שלעץ המיוחד הנ"ל אין שכחה רק אם טרם התחילו למסוק ממנו את זיתיו, אבל אם התחילו ושכחוהו - גם בעץ כזה הרי זו שכחה).

ומעצים לבני אדם:

גם האדם ניכר בשמו, מקומו ומעשיו.

שמו - זכות האבות שממנו הוא ינק, גדל והתפתח. 

מקומו - מקום גידולו, הבית, הקהילה, החברה והסביבה בה גדל והתחנך.

מעשיו - מה שהוא עצמו פעל, יזם, ביצע, הקים ועשה.

כמוזכר, כמו בעצים גם אצל האדם, אמנם האדם עצמו לא עושה הרבה למען שמו ומקומו, ובכל זאת ההשתתפות והספיגה שלו מ"שמו" ו"ממקומו"בהחלט נותנים משמעות וגוון מיוחד גם למעשיו. האדם גדל לתוכם בזכות אחרים אך הא קובע כיצד וכמה להטביע בתוכו את חותמם אשר משפיעים על מעשיו בהמשך חייו. כידוע רבי אלעזר בן עזריה זכה בנשיאות ישראל גם בגלל זכות אבות שלא היתה לר' עקיבא (תלמוד בבלי, ברכות דף כח' עמוד א).

ובכל זאת ברור לכל, כי מעשיו של האדם עצמו הם הגורמים החשובים ביותר לכך "שלא יישכח", שתהיה לו משמעות והשפעה על משפחתו, על סביבתו, על עבודתו, על חייו.

"מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך" הינה אמירה תנאית של עקביא בן מהללאל לבנו כ"צו חיים".

גם בזוגיות, איננו יכולים להמשיך ולהישען רק על השם או המקום שהיינו בו כשהתחתנו. הניצוצות, הברק עיניים, הפרפרים בבטן, והקשת בשמים שהיו חלק מהדייטים בתחילת הקשר הזוגי לעיתים הולכים ונמוגים עם הזמן והשגרה, ותפקיד שני בני הזוג לתחזק את הריגוש, ואת האהבה של הם ע"י מעשים של שניהם.

אל תבנו על דברים שלא אתם יצרתם ואינם כל כך בזכותכם, יש להם משקל חשוב ונכבד אך העיקר הוא: מה אתם עושים? כיצד אתם מקיימים ומקדמים את הקשר? מה אתם עושים מידי יום כדי לפתח את האהבה והחברות בין שניכם? כיצד מעשיכם שלכם גורמים לאהבה שתפרח?


להזמנת הרצאות לכל גיל ושלב בחיים 

054-7002069 / meezoog1@gmail.com