ערב השנה החדשה

הימים האחרונים של השנה הם זמן להתבוננות, זמן להתכווננות, לקבלה לעתיד. 

זמן שאנחנו מסתכלים בגאווה על הזוגות שהצלחנו לחבר ביניהם השנה, מתפללים גם בשבילם שיבנו בית של אהבה, אחוה, שלום ורעות, בית של שכינה.

זה גם זמן שאנחנו מנסים שוב להציע לאלה שעוד מחפשים, אולי נפתח להם פתח רגע לפני שנה חדשה.


הימים האחרונים של השנה הם גם זמן חשבון נפש לכל אחד מאיתנו. כמה התקדמנו השנה, מה רצינו, מה החמצנו, לאן הגענו.

כמה דלתות פתחנו לעצמנו, למשפחתנו, לחברנו. וכמה דלתות עוד נפתח בע״ה השנה.